Co jsou Vánoce

Vánoce jsou nejvýznamnějším svátkem u nás a v křesťanské tradici jsou oslavou narození Ježíše Krista.

Křesťanští teologové uvádějí datum 25.prosince jako den Kristova narození (pravděpodobně dle výpočtu devíti měsíců od Kristova vtělení, existuje však více teorií), Vánoce se tedy slaví právě od tohoto data až do první neděle po šestém lednu dalšího roku. V církvi se Vánoce slaví od sedmého století.

U nás je hlavním dnem Vánoc Štědrý večer 24.prosince a někdy je do oslav zahrnován i advent, což je doba, která Vánocům předchází.

Advent

Adventní období předchází Vánocům a je jakousi přípravou na samotné svátky. Jde o dobu čtyř týdnů před Štedrým dnem. Advent začíná první nedělí mezi 27.listopadem a 3.prosincem a značí počátek křesťanského roku.

Čtyři adventní neděle se značí postupně jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení však nemá s původní křesťanskou tradicí nic společného, jde pouze o komerci spojenou s nákupy dárků.

Štědrý večer

Advent končí Štědrým večerem. Vánoce jsou slaveny ve dnech 24., 25., a 26. prosince. Tyto tři dny jsou také státním svátkem.

U nás máme tradici jakéhosi stěžejního bodu Vánoc 24.prosince. Celá rodina se večer schází na slavnostní večeři (tradičně kapr a bramborový salát), poté je zvykem rozbalovat vánoční dárky, které u nás nosí Ježíšek (obdarování je tedy anonymní). Štedrý večer je zakončen půlnoční mší.

O dalších vánočních tradicích si můžete přečíst na stránce Vánoční tradice a zvyky.

Svátek Tří králů

6. ledna se slaví Zjevení Páně. Podle tradice se v tento den přišli zrovna v Betlémě narozenému Ježíškovi poklonit mudrci z východních zemí a přinesli mu dary. Později se z mudrců stali králové a podle tradice byli tři.

Vánoční období tímto svátkem končí.